Vi søker ny redaktør i 45 % stilling

Vi søker ny redaktør i 45 % stilling

Ledig stilling som redaktør for nettidsskriftet Barnebokkritikk.

Barnebokkritikk er et nettidsskrift som siden oppstarten i 2003 har etablert seg som det viktigste organet for publisering av kritikker av litteratur for barn og unge. Som nettidsskrift leverer Barnebokkritikk daglige kritikker, fag- og debattartikler kommentarer og barnebokminner, og sørger for et refleksjonsrom og en kritisk diskusjon av barne- og ungdomslitteraturen på en åpen og tilgjengelig plattform.

logo_right

Fra 1. juni er det ledig 45 % stilling som redaktør for Barnebokkritikk.

Redaktøren har ansvaret for nettidsskriftets redaksjonelle profil og daglige drift. Dette innebærer blant annet å skaffe seg oversikt over barnebokutgivelser i Norge, bestille kritikker, kontakt med og oppfølging av kritikere og fagfeltet forøvrig, innhenting av kommentarstoff og barnebokminner, nettpublisering med tilhørende oppfølging på sosiale medier samt ansvaret for et eget redaksjonsråd.

Stillingen innebærer også at redaktøren har stor mulighet til å definere og videreutvikle Barnebokkritikk. Formelt svarer redaktøren til styret for Foreningen God Kritikk (FGK), som eier og drifter nettidsskriftet. Styret har ansvar for den praktiske og økonomiske driften av nettidsskriftet. Den tilsatte redaktøren vil også inngå i redaksjonsrådet for Periskop, den nasjonal fellesplattformen for kritikk av kunst for barn.

Vi ønsker oss en person med kompetanse på barne- og ungdomslitteratur. Det vil være en fordel om søkeren også har erfaring fra kritikervirksomhet og/eller redaksjonell ledelse, samt kunnskap om og engasjement for feltet. Erfaring i nettpublisering og prosjektledelse på kulturfeltet er ikke påkrevd, men vil være en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et prosjektengasjement for ett år med mulighet for forlengelse. Lønn i ltr. 45-55 (Statens lønnsregulativ) avhengig av kvalifikasjoner.

 

En kortfattet søknad med cv og maksimum tre arbeidsprøver sendes i pdf-format til:

Foreningen God Kritikk

Ved styreleder Nina Goga

Nina.Goga@hib.no

 

Søknadsfrist 15. mars, tiltredelse 1. juni med mulighet for opplæring i mai.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Nina Goga på telefon 416 32 707.

Nina Aalstad